Gameplan Uppsala

Projektet Gameplan i Gränby har växt det senaste halvåret mycket tack vare stöd och engagemang från lokala aktörer och företag. Det har bidragit till fler aktiviteter i skolor samt skapat möjligheter för fler elitspelare från Uppsala basket att kunna ta del av projektet som förebilder för barn och ungdomar i Gränbys områdes med huvudfokus på Gränbyskolan och Liljeforsskolan.

 

Konkret har Gameplan inneburit regelbundna aktiviteter varje vecka med främst kill- respektive tjejhäng med vanligtvis 10-15 deltagare per tillfälle. Under vecka 18 nåddes rekordhöga 40 barn och ungdomar vid ett tillfälle när en sammanslagning valdes att göra. Vid dessa tillfällen sätts fokus mest på fysiska aktiviteter i form av bollekar, rörelsemoment och klassiska idrottslekar exempelvis kull, hinderbana m.m. Vid vissa tillfällen sker mentala moment så som hjärngympa, gruppdiskussioner och läxhjälp. Detta upplägg har lyckats fastställas under halvåret och växt till en del av vardagen för en del elever.

 

Vidare har Gameplan lyckats anordna olika friskvårdsaktiviteter cirka 2-3 gånger i månaden för eleverna så som pingisturneringar, frågesport och öppna aktivitetslekar både inomhus i idrottshall såväl utomhus på skolgården. Vid dessa tillfällen når projektet mellan 40-60 barn och ungdomar. En av projektets mest populära aktivitet som anordnades i februari var sportquiz i Gränbyskolans aula med upp till 60 deltagande barn och ungdomar. I dessa sammanhang samlas barn och ungdomar och delar gemensamma intressen för att lämna med fler upplevelser och minnen. I samarbete med Gränby fritidsgård har ytterligare tillfälle etablerats på fredagar kväll mellan 1900-2100 i Gränbyskolans idrottshall med syfte att aktivera och engagera barn och ungdomar genom fysisk aktivitet och främja trygghet i närområdet – en del i projketet som kallas för Open Court.

 

Under skolloven erbjuds basket och lekaktiviteter på vardagarna under ledning av förebilder för att engagera barn och ungdomar på deras lediga tid. Deltagandet har legat på mellan 10-20 deltagare och verksamheten har innehållit olika lekar, tävlingar och aktiviteter tillsammans med härlig musik och stort engagemang från förebilderna.

 

Gränbyskolans rektor, Cilla Peiro, och Liljeforsskolans fritidsansvarig, Helena Ek, har båda varit mycket nöjda med projektet och tyckt att det har bidragit till bättre stämning och trygghet på skolorna och omgivningen. I dialog med båda två är det mer än självklart att projektet bör fortsätta även kommande läsår eftersom detta har inverkat positivt på både elever och personal. Till hösten är verksamhetsplanen att fortsätta med liknande koncept och vidare expandera till Kvarngärdesskolan som visat stort intresse att ta del av projektet.

 

Projektet med nämnda delar hade inte varit möjligt om inte för stödet från våra samarbetspartners och sponsorer som visat engagemang och kunnat bidra med ekonomiska medel för att få detta att verka. För fortsatt utveckling för Gameplan är det viktigt för oss med fortsatt stöd för att skapa mer trygghet i Gränby med fler möjligheter för barn och ungdomar att kunna aktivera sig och delta på fler roliga tillfällen som vi vill erbjuda.

 

Till sommaren kommer projektet att fortsätta engagera sig i Gränbys område med planen att styra öppen verksamhet under tre dagar i veckan (måndag, tisdag och torsdag mellan 1200 och 1600) under hela sommaren. Detta kommer hållas i Gränbyskolans skolgård med förhoppning att kunna rusta upp både plan och korgar i säljande syfte att försöka attrahera flera barn och ungdomar. Vi har som mål att minst locka dit mellan 10–20 barn och ungdomar varje dag samt att kunna bidra med god stämning i form av skön musik och frukt eller dylikt. Stödet från företagen möjliggör dessa faktorer samt att vi kan ha förebilder på plats under hela sommaren.

 

Stort tack till alla lokala aktörer och företag för att Ni bidrar till att möjliggöra detta unika projekt i nära samarbete med KFUM Uppsala Basket!

 

 

Projektledare Gameplan Uppsala:

Mady Mahdy

mady.mahdy@uppsalabasket.se