Förändringar i ledningen för Uppsala Basket

PRESSMEDDELANDE 2015-02-11, klockan 12.00.

 

Organisationen i Uppsala Basket har bantats rejält det senaste året vilket inneburit betydligt ökade arbetsuppgifter för alla anställda. Alla har gjort och gör ett fantastiskt arbete. Det har också inneburit stora insatser för alla som ägnar mycket tid ideellt för Uppsala Basket.

 

Det här har också inneburit att styrelsens arbete har fokuserats på ekonomin och ett rejält omtag har fört med sig att Uppsala Basket kan redovisa ett mycket positivt resultat, närmare 1 mkr på sista raden. Detta mycket tack vare ett långsiktigt fokus, starkt arbete i vårt nätverk, med Schysst Framtid och inte minst idrottsliga framgångar. Det är vi riktigt stolta över.

 

 

Men de ideella insatserna måste sättas i relation till och värderas i förhållande till den egna yrkeskarriären och familjetid. Det finns alltid en gräns.  Michael Green och Tore Jonsson har nått den gränsen och bestämt sig för att lämna styrelsearbetet för att åter kunna prioritera andra värden.

 

-          Det fungerar inte längre att med stor arbetsbelastning som VD i ett medelstort bolag med mycket resor lägga den tiden på basketen. Men hjärtat finns kvar i klubben, säger Michael Green.

 

 

Det är mycket tråkigt men vi har full förståelse för och respekterar deras beslut. Bådas insatser i Uppsala Baskets styrelse har varit stor och betydande. Det är vi mycket tacksamma för.

 

Lite lättare blir ändå jobbet i Uppsala Basket då vi konstaterar att laget spelar mycket bra och har en framskjuten plats i ligan. Trots en hel del skador lyckas Kelly Grant och laget fantastiskt bra. Det blir en spännande avslutning på säsongen.

 

 

Eric Hoh, för styrelsen i Uppsala Basket