Uppsala Basket´s verksamhetsberättelse 2015/2016

Uppsala Basket sammanfattar arbetsåret 2015/2016

 

Uppsala den 20 april 2016

Verksamhetsberättelse för Uppsala Basket arbetsåret 2015/2016

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Föreningen har deltagit i seriespel och slutspel i Svenska Basketligan 2014/2015 samt 2015/2016. Föregående säsong avslutades med en finalförlust mot värdiga svenska mästare SBBK. Innevarande säsong har precis avslutats med uttåg i kvartsfinal mot Luleå. En sportslig motgång men man bör ha i beaktande att vi spelade med ett helt nytt lag inklusive coacher. Dessutom helt utan importer. Omtaget med en ny ung och till stora delar hemmafostrad trupp fortsätter och målsättningen är att vara ett stabilt semifinallag.

 

Organisation Ekonomi

De senaste årens nedbantade organisation har fått konsekvensen att förväntade intäktsökningar uteblivit. Det har också inneburit stora ideella insatser av samtliga anställda och styrelseledamöter. Styrelsen arbete har till största del fokuserat på ekonomi och driftens likviditet. Tyvärr gör klubben ett resultat på -20 för innevarande år. Niklas Zennström har fortsatt stöttat klubben med ovärderliga ekonomiska bidrag. 

Evenemangsansvarige Ulf Pettersson har bidragit starkt till en rejält utökad ideellt arbetande funktionärsstab. 

Christopher Carlbom har avslutat sin tjänst efter förtjänstfullt arbete. Nyrekrytering som ersättare är Mikael Lööf med en diger meritlista av försäljning och marknadsföring.

 

Schysst Framtid

Arbetet med klubbens sociala projekt som syftar till att stötta ungdomar till att undvika våld, droger och mobbing kommer att fortsätta. Under verksamhetsåret så har det skett ett stort antal möten i konstruktiv anda mellan Herr, Ungdom och Dam. Schysst Framtid är ett vitalt projekt för basketen och ungdomar i Uppsala och beslut har tagits för att Herr ska administrera och driva verksamheten. Samtliga spelare i klubben är vidtalade och uppmanade att bidra till denna verksamhet. Det finns inskrivet i olika omfattning i samtliga spelares individuella kontrakt. 

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året utgjorts av Staffan Persson, ordförande och Eric Hoh, kassör. Övriga styrelseledamöter har varit Anders G Sjögren, Anders Wallin, Ulf Jacobsson samt Thomas Tjäder som fungerat som sekreterare. Johan Immelgård lämnade styrelsen under hösten 2015.

Under året har styrelsen haft 12 sammanträden.

 

Utsikter för nästa år

Arbetet med att etablera Uppsala Basket som en stadig toppklubb i Sverige fortsätter. Målet är att i största möjliga mån jobba med att utveckla egna talanger såsom framgångsrikt skett sedan många år. 

Klubben har även tecknat en avsiktsförklaring med den nya arenan IFU ARENA. Där pågår i detta nu ett febrilt arbete för att lösa de praktiska frågorna med mobilt trägolv och mobila korgar. Vi ser fram emot att säsongspremiären 2016/2017 sker där. Arenan ger helt andra och förbättrade sportsliga likväl som ekonomiska möjligheter. 

Gunnar Preuss fortsätter som klubbdirektör, Mikael Lööf som ny marknadschef och Eva Green på en kanslifunktion. 

Föreningen har tilldelats en plats i Basketligan Herr 2016/2017. 

 

Vision

Uppsala Basket skall vara ett vara ett varumärke som står för framgång, socialt ansvar och klubbkänsla. Uppsala Basket ska också bidra till vår stads varumärke, nationellt och internationellt. 

Föreningens verksamhet är i mycket stor utsträckning beroende av sponsorer, tillgång till tränings- och matchanläggningar och av en väl fungerande ungdomsverksamhet i systerföreningen KFUM Uppsala Basket Ungdom.

 

KFUM Uppsala Basket Herr

Staffan Persson

Ordförande