Summering av årsstämman

Uppsala Basket höll under onsdagskvällen sin årsstämma. Medlemmar, sittande styrelseledamöter och andra intresserade befann sig i IFU Arena under de 90 minuter som mötet pågick.

Uppsala Basket höll under onsdagskvällen sin årsstämma. Medlemmar, sittande styrelseledamöter och andra intresserade befann sig i IFU Arena under de 90 minuter som mötet pågick. 
 
Efter de sedvanliga inledande procedurerna och val av mötets ordförande (Ulf Pettersson) redovisade sittande ordförande, Staffan Persson, för verksamhetsberättelsen. 2016/2017

I den konstaterades att 2016 varit ett tufft år ekonomiskt för Uppsala Basket Herr. Budgeten för sponsorförsäljningen 2016 sattes till 5 MSEK baserat på ett utfall på 4 MSEK 2015. Under sommaren 2016 blev det uppenbart att sponsorförsäljningen inte skulle nå budget. I oktober 2016 kallade styrelsen således till ett öppet möte där man redogjorde för den svåra ekonomiska situationen. Utfall av försäljningen blev drygt 2 MSEK, d.v.s. ett intäktstapp om ca 3 MSEK mot budget. Hösten 2016 var en kamp om överlevnad för klubben. Via en så kallad säljboost och generösa bidrag så lyckades klubben klara sina åtaganden under 2016, men dock så hamnade resultatet på ca -0.9 MSEK och skulderna ökade till knappt 2 MSEK. 
 
Omsättning på verksamheten hamnade på knappt 6 MSEK, att jämföra med senast föregående verksamhetsår då omsättningen var drygt 9 MSEK. De stora intäktsposterna har alla minskat. Det avser sponsorer, biljetter och bidrag. Kostnaderna har inte kunnat minskas i samma omfattning och resultatet för 2016 hamnade på knappt 0.9 MSEK. Det negativa egna kapitalet ökade från ca 1.2 MSEK till ca 2.0 MSEK.
 
I samband med punkten av val till ny styrelse beslöt stämmans medlemmar att ajournera årsmötet så att sittande styrelse först får möjlighet att slutföra det arbete man påbörjat och kunna utföra en intern rekonstruktion för att få ner de skuldbelopp som finns i föreningen. Därefter kommer årsstämman att återkallas och avslutas med val av ny styrelse.