Återupptagande av årsmöte

Det ajournerade årsmötet kommer att återupptas onsdagen den 7 juni kl. 19.00 på IFU Arena.

Årsmötet den 26 april ajournerades på grund av föreningens svaga ekonomi. Den föreslagna styrelsen önskade mot den bakgrunden att den avgående styrelsen under en övergångstid (högst en månad) skulle kvarstå i syfte att inleda en intern rekonstruktion av föreningen med målet att skriva ner föreningens skulder.

Detta arbete har nu genomförts.

Det ajournerade årsmötet kommer därmed att återupptas onsdagen den 7 juni kl. 19.00 på IFU Arena.