Uppsala Basket Herr och Jens Tillman går skilda vägar

Klubben och Tillman har gemensamt kommit till slutsatsen att det bästa för båda parter är att Tillman lämnar uppdraget som coach för herrlaget.

Uppsala Basket Herr och Jens Tillman har kommit överens om att avsluta Tillmans uppdrag som head coach för Uppsala Basket Herr.

Klubben och Tillman har gemensamt kommit till slutsatsen att det bästa för båda parter är att Tillman lämnar uppdraget som coach för herrlaget.

”Det är ett oerhört tufft uppdrag Jens haft för klubben, närmast övermäktigt. Klubben och Jens har därför diskuterat situationen och kommit överens om att Jens lämnar uppdraget som head coach” säger Uppsala Baskets ordförande Anders Wallin. ”Vi hoppas och tror att Jens kan komma tillbaks och jobba i klubben vid ett senare tillfälle.”

 

”Grabbarna har slitit och kämpat något kopiöst varje träning och match, man kan inte begära mer av dem än vad de givit” säger Jens Tillman. ”Både jag och klubben känner att det behövs en ändring på något vis och har gemensamt kommit fram till att ett byte av coach, en ny röst och ett nytt tänk kan vara det bästa för klubben”. 

Ny head coach blir Zlatan Hadžirešić, som till sin hjälp får Efongo Imbia, som assistant coach. Zlatan och Efongo tar över ansvaret med omedelbar verkan.

”Det är med stor ödmjukhet som vi tar oss an detta uppdrag. Vi har våra hjärtan i Uppsala Basket och känner en stolthet inför detta coachuppdrag” kommenterar Zlatan och Efongo sina nya uppdrag.

 

Kontaktuppgifter: 

Anders Wallin, ordförande (070-830 23 53)

Zlatan Hadžirešić (072-568 74 73)

Efongo Imbia (070-826 26 78)