EXTRA FÖRENINGSMÖTE (DAM) 9/11

2021.10.13

Uppsala Basket Dam kallar till extra föreningsmöte tisdag 9:e november 2021 kl. 18:00 via Zoom.

Mötet kommer endast att behandla styrelsens förslag till anpassning av föreningsnamnet till riksidrottsförbundets krav. (Enligt RF måste namnet innehålla förening, klubb eller liktydigt ord).

För att erhålla en länk till mötet krävs att du anmäler ditt deltagande i mötet senast 7/11 till info@uppsalabasket.se.

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
  4. Godkännande av kallelsen
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Styrelsens förslag om komplettering av föreningens namn till Föreningen
    Uppsala Basket dam
  7. Mötets avslutande

Välkommen!

Kategorier: Damer / Uncategorized